Har vi blitt for opptatt av lønn når vi bytter jobb?

Et intervju med Helge Frisch, Partner ved Orion & Partners AS

Spørsmål: Den evige jakten på høyere lønn og dens potensielle innvirkning på karriere beslutninger. For å begynne, kunne du dele tankene dine om hvorfor kandidater ofte prioriterer lønn høyt når de vurderer jobbmuligheter?

Når vi ser på jobbmarkedet i dag, er det klart at kompensasjon spiller en viktig rolle for å tiltrekke og beholde talenter. Mangelen på ferdigheter som etterspørres av bedrifter har også bidratt til å presse lønningene oppover. Forståelig nok prioriterer mange kandidater økonomisk stabilitet og muligheten for avansement når de vurderer jobbtilbud. I et jobbmarked med begrenset tilgang på ferdigheter, vil de beste kandidatene motta fristende tilbud. Følgelig blir lønn ofte en avgjørende faktor i beslutningsprosessen. ECONA har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer [1] som bekrefter at lønn er en betydelig motivasjon for mange som vurderer å bytte jobb. Og at å bytte jobb kan være en driver for å øke lønnen er ikke noe nytt for oss.

Nina Riibe i ECONA har kommentert funnene i undersøkelsen klokt syntes jeg, og hun tydeliggjør viktigheten av å ikke legge for stor vekt på jobbytte og lønn, men heller sørge for å levere i den jobben du har.

Spørsmål: Kan denne vektleggingen av lønn noen ganger fører til at kandidater overser andre viktige aspekter ved en jobb?

Ja, det er definitivt en risiko. Det er forståelig at kompensasjon er viktig, men det må ikke overskygge det faktum at en jobb må være i tråd med kandidatens langsiktige karrieremål, verdier og interesser. Undersøkelser som den utført av FINN viser at lønn ikke er blant de viktigste faktorene kandidatene vektlegger. Men det virker som om det for mange er en forskjell mellom hva de sier og hva de faktisk prioriterer når de tar beslutningen. Dessverre kan høyere lønn noen ganger overskygge det som burde værede viktigste faktorene for jobbytte. Kandidater kan ende opp med en arbeidsgiver, en leder og en jobb som ikke innfrir deres forventninger eller beskrivelsen arbeidsgiveren ga av oppgaver, miljø og kultur. De kan rett og slett bli «overtalt» av høy lønn, og så ende opp skuffet over at arbeidsoppgavene ikke treffer det man trives med, eller forventet.

Spørsmål: Kan du utdype hvordan fokuset på lønn kan føre til at enkeltpersoner velger feil jobb?

Her er det definitivt stor forskjell på hvordan ulike individer prioriterer og tenker. Vi ser altfor ofte at kandidater stiller høye krav til lønnsøkninger for å bytte jobb, mens mulighetene for utvikling de kan oppnå gjennom jobbskiftet kommer i andre rekke. Heldigvis opplever vi også at kandidater er villige til å ta en lønnsnedgang for en spennende jobb, men det er sjeldent. Når kandidater prioriterer lønn for høyt, kan de overse viktige advarsler eller røde flagg under jobbsøkeprosessen. De kan akseptere en stilling hvor de legger for mye vekt på kompensasjonspakken, uten å vurdere om det er riktig for dem med tanke på selskapets kultur, arbeidsoppgaver eller muligheter for karriereutvikling. Det er lett å forstå at lønn og andre fordeler kan virke viktige, spesielt når man er ung og må håndtere både boliglån, studielån og andre forpliktelser (og ønsker). Men resultatet kan være at de havner i en rolle som ikke samsvarer med deres ferdigheter, verdier eller langsiktige ambisjoner.

Spørsmål: Det virker som det er en risiko for at kortsiktige gevinster overskygger langsiktig tilfredshet. Hvordan kan kandidater finne en balanse mellom å vurdere lønn og evaluere andre aspekter ved en jobb?

Det er et godt spørsmål med et komplisert svar. Det er viktig for kandidater å ta en helhetlig tilnærming til å vurdere jobbmuligheter. Jeg tror grundig research, å stille gode spørsmål under intervjuer og å søke råd fra mentorer eller karriere rådgivere kan hjelpe kandidater med å ta mer informerte beslutninger. Det er viktig å minne seg selv på at en karriere har en viss varighet, men den varigheten er faktisk ganske lang. Derfor bør man være forsiktig med å bli for utålmodig når det gjelder karriere- og lønnsutvikling. På visse stadier i karrieren kan det faktisk være strategisk klokt å ta en rolle der du beveger deg "sidelengs" og kanskje til en lavere lønn. Bare for å lære noe nytt, få ny inspirasjon eller fordi du trenger en annen hverdag i visse perioder av livet.

Noe av det mest skadelige for en karriere er å sitte i en jobb der du ikke trives, og dermed ikke leverer. Det kan skade omdømme og gjøre det mer utfordrende å få nye og spennende muligheter senere. Det kan også være skadelig for din mentale helse, og fysiske helse – og det må man ta på alvor. Kommer man skjevt ut, kan det ta noe tid å komme på riktig spor igjen.

Spørsmål: Avslutningsvis, hva slags råd og tips vil du gi til kandidater som forsøker å navigere seg i dagens jobbmarked?

Mitt beste råd er å gjøre en vurdering av hva som er viktigst på kort og langsikt. Når alt kommer til alt er det «alle hverdagene» i jobben som avgjør om du utvikler deg, trives og leverer resultater på jobb. Det å levere godt og få gode referanser, er de viktigste nøklene til videre karriereutvikling. Den gode følelsen av å få et stort lønnshopp, kan bli en bitter pille som du sliter med senere. Hold fokus og vektlegg utviklingsmulighetene og hva du trenger for å trives. Dyktige folk, som leverer og er hyggelige over tid – de lykkes, også på lønnssiden.

[1] ECONA undersøkelse - les her

Synes du dette
var interessant?

Meld deg på vårt nyhetsbrev