Strategisk gjennomføring er målet

En ting er å rekruttere den beste kandidaten. En annen ting er å hjelpe virksomheten til å oppnå sitt fulle kommersielle potensial. For oss henger rekruttering og utvikling naturlig sammen.
Vi i Orion har spisskompetanse innen en rekke utviklingsområder:

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Link

 • punkt
 • etter punkt
 • etter punkt
Ta kontakt eller send forespørsel

Vekst er smertefullt. Endring er smertefullt. Men ingenting er så smertefullt som å bli sittende fast i Status Quo.

I Orion er vi eksperter på vekst. Hver dag hjelper vi våre kunder med å utvikle og gjennomføre vekststrategier slik at de oppnår sitt fulle kommersielle potensial. Det kan for eksempel innebære å organisere seg iht. kommersielle mål, ikke i forhold til funksjoner.

Helt konkret jobber vi med utvikling av vekststrategi, forretnings- og salgsmodell, markedssegmentering, kanalstrategier, organisasjonsutvikling, vekst- og prestasjonskultur. Vi er opptatt av kvalitet og bruker kun forskningsbaserte metoder og verktøy med veldokumentert effekt.

Ta kontakt eller send forespørsel

Raske endringer i omgivelsene medfører at vi må få påfyll av ny læring. For enhver virksomhet vil kontinuerlig læring være helt avgjørende mht. å beholde dyktige medarbeidere og oppnå verdiskapning og konkurransedyktighet. I Orion jobber noen av landets fremste eksperter på Trening & Kompetanseutvikling. Helt konkret tilbyr Orion skreddersydd opplæring (kurs og programmer) innen følgende områder:

 • Ledertrening
 • Prestasjonsledelse
 • Salgsledelse
 • Innsiktsbasert salg
 • Strategisk salg / KAM
 • Rådgivende salg
 • Medarbeiderskap
 • Coaching
 • Teamutvikling
Ta kontakt eller send forespørsel

Det å stå i endringsprosesser kan være krevende for ledere, ledergrupper og organisasjoner. Du må kunne manøvrere nåsituasjonen og samtidig navigere mot ønsket framtid. I alle virksomheter vil det før eller senere være nødvendig å gjennomføre endringsprosesser. Det kan være relatert til outsourcing, nedbemanning, sammenslåinger, konkurranseutsetting eller markedstilpasning. I en slik prosess må man kunne balansere mellom medarbeidernes behov og virksomhetens behov for endring. Forskning viser at det er mange kritiske suksessfaktorer ved gjennomføring av endring. I Orion har vi erfarne rådgivere som hjelper deg å forberede og gjennomføre vellykkede endringsprosesser.

Ta kontakt eller send forespørsel

Skal du gjennomføre et arrangement, en konferanse, et seminar eller en workshop? Disse aktiviteter kan være ”make or break” for medarbeidernes motivasjon og læring. I Orion har vi erfarne og dyktige rådgivere som holder engasjerende, inspirerende og lærerike foredrag innen ledelse, salg og medarbeiderskap.

Eksempler på foredrag vi har gjennomført er:

 • B2B salg i en digital verden
 • Salg er død, lenge leve salg – et foredrag om innsiktsbasert salg
 • Hvordan finne, vinne og beholde de lønnsomme kundene?
 • Hvordan få ditt team til å prestere bedre? – et foredrag om prestasjonsledelse
 • Sammen blir vi gode – et foredrag om medarbeiderskap

Foredragene har en typisk varighet fra 1–3 timer og skreddersys etter behov.

Ta kontakt eller send forespørsel

I Orion opplever vi at noen kunder har behov for innleie / management for hire. Typisk oppstår behovet for å leie inn konsulenter ved skifte av roller/stillinger, medarbeidere som går ut i permisjon, ved spesifikke endringer/prosjekter som skal gjennomføres, ved oppbygging av et nytt team eller under kritiske/utfordrende omstendigheter. Vi i Orion kan tilby 3–9 måneders innleie av konsulenter som kan gå inn i kommersielle lederstillinger (eksempelvis CEO/daglig leder, CSO/salgsleder, CMO/markedsleder) eller til å lede/gjennomføre spesifikke endringsprosjekter med formål å oppnå lønnsomhet og vekst.

Ta kontakt eller send forespørsel
Vi i Orion er opptatt av å oppfylle
potensial
og
ambisjoner
Ta kontakt