Vi rekrutterer ledere og spesialister

Det handler om å knytte de rette menneskene og virksomhetene sammen. Å kjenne våre oppdragsgiveres behov, kultur og strategiske retning. Og å finne, tiltrekke og rekruttere akkurat de menneskene som bidrar til å bygge virksomheten videre.

Det er vårt oppdrag.

Tjenester

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Orion tar ansvar for rekrutteringsprosessen fra A-Å, fra oppstartsfasen med innsikt og analyse, til å identifisere, tiltrekke, kvalifisere og vurdere kandidater. Det handler om å knytte de rette menneskene og virksomhetene sammen, å kjenne våre oppdragsgiveres behov, kultur og strategiske retning, og å finne, tiltrekke og rekruttere de menneskene som bidrar til å bygge virksomheten videre.

Vi har som mål å ha de mest lojale kundene gjennom rekrutteringer som bidrar til verdiskapning og strategisk gjennomføring.

Hvor effektivt man jobber sammen som gruppe og team er avgjørende for evnen til å nå de målene som er satt. Bevisstgjøring av roller og adferd kan ha stor betydning for hvordan en gruppe fungerer, og hva slags kompetanse man trenger å tilføre teamet ved en nyansettelse.

Orion bistår virksomheter med kartlegging av grupper og team, enten som en del av foranalysen ved en rekrutteringsprosess, eller som en del av en større utviklingsprosess.

Noen virksomheter kan ha behov for bedre oversikt over kompetansenivå i organisasjonen. Orion kan bistå virksomheter med å kartlegge kompetanse som grunnlag for blant annet utviklingsplaner, intern rekruttering og etterfølgerplaner.

Virksomheter kan ofte ha behov for ekstern bistand til kvalitetssikring i sluttfasen av en rekrutteringsprosess. En sluttvurdering bidrar til nødvendig innsikt når beslutningen om innstilling av kandidat skal tas - det være seg ved interne og/eller eksterne kandidater.

Digital rekrutteringsprosess, som forenkler og effektiviserer prosessen kombinert med faglig solide metoder og verktøy. Særlig egnet for prosesser med mange søkere/når search ikke er nødvendig, og hvor det er vanskelig å selektere kandidaten med mest potensial basert på tidligere erfaring og CV alene.


Vilect digital intervjuprosess

Sentrale elementer i vår metodikk

Analyse og beskrivelse
Placeholder tekst for tabs-tekst Placeholder tekst for tabs-tekst Placeholder tekst for tabs-tekst Placeholder tekst for tabs-tekst Placeholder tekst for tabs-tekst Placeholder tekst for tabs-tekst
Analyse og innsikt
Utgangspunktet for en vellykket prosess er at vi kjenner våre oppdragsgiveres behov, kultur og strategiske retning. Jobbanalysen legger føringer for den videre prosessen. Å sikre innsikt og forståelse er derfor et avgjørende element i vår metodikk.
Tiltrekke kandidater/search
Å tiltrekke den rette kompetansen er for mange krevende i dagens arbeidsmarked. Search-kompetanse og -kapasitet er avgjørende. Potensielle kandidater skal identifiseres og tiltrekkes, og de rette menneskene og virksomhetene skal knyttes sammen.
Kandidatbehandling med respekt for den enkelte
Tiden hvor man som kandidat stod med luen i hånden er forbi. Kandidater velger arbeidsgivere like fullt som arbeidsgivere velger kandidater. Orion etterstreber å levere en kandidatreise preget av åpenhet og respekt for den enkelte, hvor man som kandidat føler seg godt ivaretatt og løpende informert.
Vårt kundeløfte
Orion skal være en verdifull og kompetent partner i alle ledd av rekrutteringsprosessen, hvor vi jobber målrettet og med engasjement for din virksomhet og oppgaven vi står overfor. Du skal føle deg trygg på vår innsikt, våre anbefalinger og faglige integritet, og at vi er tilliten verdig til å representere din virksomhet i kandidatmarkedet.
Vårt kandidatløfte
Som kandidat skal du oppleve at vi har et genuint ønske om å forstå din kompetanse og ambisjoner, og gjennom det knytte deg til de rette virksomhetene. Vi tar deg, våre kunders agenda og vårt ansvar på alvor. Du skal få konkrete og ærlige tilbakemeldinger om våre vurderinger og forståelse av deg. Vårt mål er at du skal oppleve læring i møte med Orion.
Vi i Orion er opptatt av å oppfylle
potensial
og
ambisjoner
Ta kontakt