Målsetting: Et viktig verktøy for økt motivasjon og prestasjon på jobb

Hvorfor er mål viktige?

Visjon, retning og mål er de fleste enige om at er fornuftig for å oppfylle resultat og faglige ambisjoner, og det kan være helt avgjørende for din suksess og tilfredshet på jobb å sette deg mål. Mål er de ønskede resultatene som guider dine handlinger og beslutninger. De hjelper deg med å fokusere oppmerksomheten din, organisere innsatsen din og måle fremgangen din. Ifølge målsettingsteorien for motivasjon kan mål påvirke atferden din på fire måter:

1. Ved å rette oppmerksomheten din mot relevante oppgaver

2. Ved å gi energi til innsatsen din

3. Ved å øke utholdenheten din

4. Ved å fremme utviklingen av strategier og handlingsplaner

Forskning har vist at å sette spesifikke, utfordrende og oppnåelige mål kan forbedre ytelsen og tilfredsheten på ulike områder, inkludert arbeid, utdanning, idrett og helse.

Hvordan setter vi effektive mål?

Ikke alle mål er skapt like. Noen måler mer sannsynlig å forbedre motivasjonen og ytelsen enn andre. Her er noen tips om hvordan du setter effektive mål, basert på SMART-kriteriene og teorien om selvoverensstemmelse:

Spesifikt: Et spesifikt mål definerer tydelig hva du ønsker å oppnå, hvordan du vil oppnå det, og når du vil oppnå det. For eksempel, i stedet for å si "Jeg vil forbedre salgsevnen min", si "Jeg vil øke salget mitt med 10% i neste kvartal ved å delta på et opplæringskurs og anvende de lærte teknikkene på kundene mine". Et spesifikt mål kan hjelpe deg med å fokusere oppmerksomheten din, planlegge handlingene dine og vurdere resultatene dine.

Målbare: Et målbart mål gir deg muligheten til å spore fremgangen din og evaluere resultatene dine. Du kan bruke tall, prosentandeler, rangeringer eller andre indikatorer for å måle målet ditt. For eksempel, i stedet for å si "Jeg vil være mer produktiv", si "Jeg vil fullføre 5 oppgaver per dag og redusere tiden jeg bruker på distraksjoner med 50%". Et målbart mål kan hjelpe deg med å overvåke ytelsen din, identifisere styrkene og svakhetene dine, og tilpasse innsatsen din.

Oppnåelig: Et oppnåelig mål er realistisk og innenfor rekkevidden din, gitt dine evner, ressurser og begrensninger. Å sette mål som er enten for lette eller for vanskelige, kan undergrave motivasjonen og ytelsen din. Du bør sette mål som utfordrer deg, men som du også tror du kan oppnå. For eksempel, i stedet for å si "Jeg vil bli administrerende direktør for selskapet", si "Jeg vil bli forfremmet til en stilling som senior leder i løpet av de neste to årene ved å vise mine lederegenskaper og levere kvalitetsprosjekter". Et oppnåelig mål kan hjelpe deg med å bygge selvtilliten din, overvinne fryktene dine og feire prestasjonene dine.

Relevante: Et relevant mål er i samsvar med verdiene, interessene og ambisjonene dine. Det er et mål du bryr deg om og som betyr noe for deg. Å sette mål som er irrelevante eller uoverensstemmende med din personlige eller faglige visjon, kan redusere motivasjonen og tilfredsheten din. Du bør sette mål som gjenspeiler lidenskapene, styrkene og formålene dine. For eksempel, i stedet for å si "Jeg vil lære et nytt språk", si "Jeg vil lære spansk fordi det vil hjelpe meg å kommunisere bedre med klientene mine og utvide nettverket mitt på det latinamerikanske markedet". Et relevant mål kan hjelpe deg med å forbedre motivasjonen din, forpliktelsen din og identiteten din.

Tidsbegrensning: Et tidsbegrenset mål har en spesifikk frist eller tidsramme for fullføring. Å sette en frist kan skape en følelse av hastverk og forpliktelse, og hjelpe deg med å prioritere handlingene dine og overvåke fremgangen din. Du bør sette mål som har en klar start- og sluttdato, og som verken er for korte eller for lange. For eksempel, i stedet for å si "Jeg vil gå ned i vekt", si "Jeg vil gå ned 4 kg i løpet av de neste tre månedene ved å følge en sunn diett og trene tre ganger i uken". Et tidsbegrenset mål kan hjelpe deg med å håndtere tiden din, takle presset og oppnå resultatene dine.

Hvordan oppnår du målene dine?

Å sette effektive mål er bare det første trinnet. Det neste trinnet er å handle og oppnå dem. Her er noen strategier som kan hjelpe deg med å oppnå målene dine, basert på målsetningsteorien og selvreguleringsteorien:

- Skriv ned målene dine og gjennomgådem regelmessig. Å skrive ned målene dine kan øke engasjementet og klarhetendin og hjelpe deg med å huske dem. Å gjennomgå målene dine jevnlig kan holde deg fokusert og motivert og hjelpe deg med å tilpasse dem om nødvendig. Du bør skrive ned målene dine i positiv form og presens, og holde dem synlige og tilgjengelige. For eksempel kan du skrive målene dine på et stykke papir og feste det på veggen, eller bruke en digital app eller verktøy for å lagre og spore målene dine.

- Bryt ned målene dine i mindre og håndterbare trinn. Å dele opp målene dine i mindre og håndterbare trinn kan gjøre dem enklere og mer oppnåelige, og hjelpe deg med å overvinne utsettelse og frustrasjon. Du bør identifisere delmålene eller milepælene som leder til hovedmålet ditt og tildele dem en spesifikk handling, tid og ressurs. For eksempel, hvis målet ditt er å skrive en bok, kan du bryte det ned i trinn som: skissere kapitlene, skrive første utkast, redigere utkastet, finne en forlegger, osv.

- Lag en plan og følg den. Å lage en plan og følge den kan hjelpe deg med å organisere handlingene dine, optimalisere ressursene dine og håndtere utfordringer. Du bør lage en plan som skisserer trinnene, fristene og ressursene for hvert av målene dine, og som tar hensyn til mulige hindringer og løsninger. Du bør også følge planen din, utføre handlingene dine og gjennomgå og revidere planen ved behov. For eksempel kan du lage en plan ved å bruke en kalender, et regneark eller et prosjektstyringsverktøy, og følge den ved å sette påminnelser, alarmer eller varsler.

- Overvåk fremgangen din og evaluer resultatene dine. Å overvåke fremgangen din og evaluere resultatene dine kan hjelpe deg med å følge ytelsen din, feire prestasjonene dine og identifisere områdene der du kan forbedre deg. Du bør overvåke fremgangen din og evaluere resultatene dine regelmessig, ved hjelp av kriteriene og indikatorene du har definert for målene dine. Du bør også belønne deg selv for prestasjonene dine og lære av feilene dine. For eksempel kan du overvåke fremgangen din og evaluere resultatene dine ved å bruke målings verktøy, et prosjektstyringsverktøy eller et tilbakemeldingssystem, og belønne deg selv med noe hyggelig, en pause eller ros.

- Søk støtte og tilbakemelding. Å søke støtte og tilbakemelding kan hjelpe deg med å forbedre motivasjonen din, selvtilliten din og ferdighetene dine, samt overvinne vanskeligheter og tilbakeslag. Du bør søke støtte og tilbakemelding fra mennesker som kan hjelpe deg med å nå målene dine, for eksempel veiledere, trenere, kolleger, venner eller familie. Du bør også være åpen og mottakelig for deres forslag, kritikk og oppmuntring. For eksempel kan du søke støtte og tilbakemelding ved å delta i en gruppe, et fellesskap eller et nettverk, eller ved å be om råd, veiledning eller hjelp.

Til slutt

Målsetting er et kraftig verktøy som kan øke motivasjonen og prestasjonen din på jobb. Ved å sette spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte mål, og ved å følge strategiene med å skrive dem ned, bryte dem ned, lage en plan, overvåke fremgangen din, evaluere resultatene dine, søke støtte og tilbakemelding, kan du oppnå ønskede resultater og forbedre tilfredsheten og velværen din. Husk, reisen er like viktig som destinasjonen, så nyt prosessen og feire prestasjonene dine.

Synes du dette
var interessant?

Meld deg på vårt nyhetsbrev