Vurderer du et jobbskifte? Da kommer det store lønnsspørsmålet

Når man skal bytte jobb kommer man før eller senere innom spørsmålet om lønn.

Lønn er gjerne noe man tar opp tidlig i prosessen. Dette for å sikre at man ikke kaster bort tiden til hverandre dersom avstanden mellom hva en kandidat ønsker- eller har som krav til lønn, og hva som er mulig for en arbeidsgiver å tilby, er for stor. Ved et stort gap mellom ønsker og faktisk lønnsnivå, er det veldig kjedelig om det oppdages etter flere runder i en lengre rekrutteringsprosess.

Allikevel er det mange kandidater som er lite forberedt på dette spørsmålet. Noen opplever det som ubehagelig å snakke om lønn. Andre går hardt ut med tydelige og høye krav som de ikke har tenkt gjennom konsekvensene av. Andre igjen avfeier hele problemstillingen ved å si «det blir vi sikkert enig om hvis det blir aktuelt». Men så enkelt er det nødvendigvis ikke.

Lønn og betingelser er viktig for både den ansatte og virksomheten. Det er viktig at lønnen oppleves som rettferdig og fair sett opp mot kravene i stillingen, markedet og kolleger i tilsvarende roller. Man sier gjerne at lønn er en faktor som man helst ikke skal behøve å tenke så mye på. For de fleste av oss holder det ikke i lengden å tjene godt om vi ikke også er fornøyd med innholdet i jobben, kolleger, miljø og utviklingsmuligheter mv. Dersom man opplever at en ligger på et markant «feil» lønnsnivå mot markedet og/eller kolleger i tilsvarende jobber, så kan det fort bli en faktor som påvirker motivasjonen. Men jeg har også sett motsatt. At man er lønnet svært godt sammenliknet med tilsvarende jobber i markedet, og at man nærmest føler seg fanget i jobben fordi man ser at det vil være vanskelig å bytte jobb til samme lønn. Ingen av delene er særlig gunstig for verken ansatt eller arbeidsgiver.

Lønn som primær grunn for bytte av jobb?

Jeg har hørt flere si at man som jobbsøker/kandidat alltid bør legge på lønnen ved spørsmål om hva man tjener i dag for å sikre seg en bedre lønn ved jobbskifte. Dette vil jeg mene er en dårlig strategi, og hvorfor skal man starte et tillitsbasert arbeidsforhold med en løgn? Da vil jeg heller anbefale at man er ærlig på hva man tjener i dag, også når man tjener en del mindre enn det man ønsker/forventer. For det er selvsagt lov å si at man ved et bytte ønsker/håper å gå opp i lønn.

Jeg har flere ganger opplevd kandidater som tidlig i en prosess går ut med et (for) høyt lønnskrav. Et lønnskrav som er langt over det som er markedslønn for den type stilling. Når man da får beskjed om at det ikke vil være mulig å nærme seg dette nivået og at stillingen da kanskje ikke vil være aktuell for vedkommende, så gjør det noe med troverdigheten om man tar helomvending og plutselig er ikke lønnsnivå så viktig allikevel.

I prosesser hvor man er en av veldig få sterke kandidater så vil man gjerne ha et bedre grunnlag for å kreve en høy lønn, enn om man er i konkurranse med mange andre aktuelle kandidater. Men jeg vil hevde at man uansett sjelden er tjent med å presse lønnen sin kunstig høyt. Lønnen du får bør oppleves fair for både deg og arbeidsgiveren din. Går du ut med et for høyt lønnskrav, kan en arbeidsgiver være redd for at du vil slutte med en gang du får tilbud om en jobb med dette lønnsnivået et annet sted. I konkurranse med andre aktuelle kandidater kan da ditt lønnskrav være det som gjør at en annen kandidat får jobben.

Som kandidat bør du også tenke gjennom hvordan og når du tar opp spørsmålet rundt lønn. Hos noen kandidater kan det virke som at dette er det eneste de lurer på ved en ny arbeidsplass. For de fleste arbeidsgivere er det viktigste at kandidaten de ansetter er motivert for oppgavene og rollen. Et for stort fokus på lønn i en tidlig fase kan således oppleves negativt. Det betyr ikke at det er feil at du som kandidat adresserer lønn tidlig, men at du bør tenke gjennom formen dette gjøres i.

Forberedelser er aldri dumt

Et råd er å forberede seg på dialogen rundt lønn. Tenk gjennom hva som er viktig for deg, og vær åpen og ærlig. Sett deg inn i hva som er lønnsnivået for den type stilling du søker (for eksempel ved å sparre med en rekrutterer). Det er helt fair å legge frem et lønnskrav som er høyt, men vær da forberedt på at dette kanskje ikke kan møtes. Det kan også være greit å ha tenkt gjennom hva du setter som en nedre grense for at stillingen fortsatt er aktuell for deg. Og ikke glem å få frem din interesse for selve selskapet og rollen du har søkt.

Noen har også opplevd å gå ned i lønn ved bytte av jobb. For eksempel kan noen ønske å gå fra en krevende lederstilling, og heller jobbe tettere på kunder og markedet i en mer operativ rolle. Da må man også være forberedt på å gå ned i lønn i de fleste tilfeller. En arbeidsgiver kan fort bli usikker på hvor lenge en kandidat vil bli i en stilling dersom man går tydelig ned i lønn. Som kandidat bør man derfor vise at man tar et bevisst karrierevalg og at man er forberedt på et annet lønnsnivå.

Synes du dette
var interessant?

Meld deg på vårt nyhetsbrev